Месец: новембар 2021.

Izrada projekata za Medije, Udruženja građana, Ustanove, informisanje…

STRUKOVNA ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE-SANS pruža usluge izrade i pisanja projekata. Ovu uslugu vršimo za Medije, državne Ustanove, Ministarstva, lokalne vlasti, lokalne kulturne i umetničke ustanove, ne-vladine organizacije, Udruženja građana, ali i sva zainteresovana fizička lica. Tokom dugogodišnjeg našeg rada stekli…

Posted on SANS

Napad na novinara je napad je na javni interes i prava građana

Medijski radnici imaju pravo da bez straha i pritisaka rade svoj posao, koji je od suštinske važnosti za razvoj demokratije u svakom društvu. Novinari ne smeju biti kolateralne štete političkih i drugih obračuna, već im se moraju obezbediti optimalni uslov…

Posted on SANS