Месец: фебруар 2021.

Obuke za rad na računaru

STRUKOVNA ASOCIJACIJA NOVINARA SRBIJE-SANS organizuje različite obuke za rad na računaru. Kroz naše kurseve računara možete naučiti rad u najvažnijim računarskim programima. Polaznike uvodimo u najbitnije pojmove iz računarstva na lak i razumljiv način, da bi do kraja obuke mogli samostalno…

Posted on SANS

Kodeks novinara Srbije

Uvod Dužnost je novinara da slede profesionalne i etičke principe sadržane u Kodeksu, i da se suprotstave pritiscima da te principe prekrše. Kodeks preporučuje solidarnost sa kolegama kada su ugroženi standardi profesionalnog postupanja novinara. Obrazloženje Profesionalni i etički standardi definisani…

Posted on SANS