MEDIJSKA PISMENOST OBRAZOVANJE O MEDIJIMA I ZA MEDIJE

Bezbednost dece i omladine na društvenim mrežama

Informisanje na koje načine je moguće podizati bezbednost dece i omladine na društvenim mrežama i internetu, sticanjem znanja kroz primere dobre prakse, te omogućiti znatno veću dostupnost resursa, kojima se deci i mladima pruža adekvatna podrška i razvija digitalna pismenost, kao odgovor na nasilje na mrežama.


U saradnji sa stručnim saradnicima-pedagozima i psiholozima zaposlenim u osnovnim i srednjim školama, kao i institucijama i ustanovama koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem, potrebno je da se na praktičnim primerima pokaže kako se ugrožavaju mladi i deca i da se o tome informiše javnost. Izuzetno aktuelna i važna tema naše društvene stvarnosti, kaja zahteva promenu svesti u najširem javnom mnjenju o potrebi razvijanja pozitivnog sistema vrednosti, dostupnosti i informisanju o ovoj vrsti društvenog problema.


Kako ukazati na osetljivost ove društvene problematike, različitost i rasprostranjenost tih „igara izazova“ sa kojima se susreću deca i mladi na društvenim mrežama i različite forme i oblike vršnjačkog nasilja koje oni trpe? Takođe, javlja se potreba je da se pokažu pogubne posledice kod dece i mladih kada postanu žrtve takvog digitalnog nasilja, te da se iz tih slučajeva izvuku pouke za sve ostale.


Aktuelnost ove teme u trećem milenijumu ide u prilog potrebi da se o nasilju na mrežama pristupi kao sistemskom problemu i traženju trajnog rešenja, imajući u vidu osetivost ove društvene grupe i brigu o mentalnom zdravlju dece i omladine.


Očekivana pozitivna promena je da se deca i mladi koji su žrtve ili potencijalne žrtve vršnjačkog nasilja na mrežama informišu i motivišu kako da se zaštite, da roditelji shvate kolika opasnost vreba sa društvenih mreža, a šira javnost edukuje o ovoj vrsti problematike i pruži podrška koja je od vitalnog značaja za njihovo bezbedno ponašanje na internetu.


Pozitivna promena je i građenje odnosa poverenja na relaciji deca – roditelji – škola. Takođe, informisanost o SOS aplikacijama za pomoć deci i omladini žrtvama digitalnog nasilja, putem kojih im se pruža stručna pomoć i savetodavna rešenja, vid je ukazivanja na primere dobre prakse, kojom se ostvaruje komunikacija sa njima na adekvatan i stručan način. Uticaj informisanja je od presudnog značaja u smislu informativnog odnosno afirmativnog i edukativnog karaktera i načina na koji se prikazuje ova problematika.


Mladi se susreću na društvenim mrežama sa različitim problemima, a koji su često nevidljivi u društvu. Ukazujući na praktične primere prevazilaženja ovih barijera, ostvaruje se ne samo humani karakter, već i najviši medijski cilj,a to je da se ostvari javni interes kroz informisanje. Jedna od željenih promena je sagledavanje modernih stavova o bezbednosti na internetu i razvijanju digitalne pismenosti.

LEAVE A RESPONSE

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *